Skip to Content Skip to Navigation

Mana Washio: Music

History of Tango - Bordel 1900

(Mana Washio, flute / Fumito Nunoya, marimba)

Sakura sakura (Cherry Blossoms)

(Mana Washio, flute / Miho Yamaji, Koto)

Haydn: London Trio No.3 (1st mvt.)

(Trio "Felice": Mana Washio, flute / Barbara Englesberg, violin / Shay Rudolph, cello)

Haydn: London Trio No.3 (2nd mvt.)

(Trio "Felice": Mana Washio, flute / Barbara Englesberg, violin / Shay Rudolph, cello)

Giordani: Flute Quartet 3rd mvt.

(Mana Washio/flute, Annegret Klaua/violin, Susan Kirchhausen/viola, Ivy Turner/cello)